0908.671.140 - 0937.927.922 - (028)222.39.139 nhung.le2505@gmail.com

Hỏi đáp

Tôi đang bị mụn thì có thể sử dụng sản phẩm để dưỡng da không? xài bao lâu có hiệu quả ?
TRẢ LỜI : Chào bạn! mụn có nhiều nguyên nhân gây ra như nội tiết, vi khuẩn, kích ứng v.v.. trước tiên xác định nguyên nhân gây mụn của bạn.

Tôi đang bị mụn thì có thể sử dụng sản phẩm để dưỡng da không? xài bao lâu có hiệu quả ?
TRẢ LỜI : Chào bạn! mụn có nhiều nguyên nhân gây ra như nội tiết, vi khuẩn, kích ứng v.v.. trước tiên xác định nguyên nhân gây mụn của bạn.

Tôi đang bị mụn thì có thể sử dụng sản phẩm để dưỡng da không? xài bao lâu có hiệu quả ?
TRẢ LỜI : Chào bạn! mụn có nhiều nguyên nhân gây ra như nội tiết, vi khuẩn, kích ứng v.v.. trước tiên xác định nguyên nhân gây mụn của bạn.

Tôi đang bị mụn thì có thể sử dụng sản phẩm để dưỡng da không? xài bao lâu có hiệu quả ?
TRẢ LỜI : Chào bạn! mụn có nhiều nguyên nhân gây ra như nội tiết, vi khuẩn, kích ứng v.v.. trước tiên xác định nguyên nhân gây mụn của bạn.

Tôi đang bị mụn thì có thể sử dụng sản phẩm để dưỡng da không? xài bao lâu có hiệu quả ?
TRẢ LỜI : Chào bạn! mụn có nhiều nguyên nhân gây ra như nội tiết, vi khuẩn, kích ứng v.v.. trước tiên xác định nguyên nhân gây mụn của bạn.

Tôi đang bị mụn thì có thể sử dụng sản phẩm để dưỡng da không? xài bao lâu có hiệu quả ?
TRẢ LỜI : Chào bạn! mụn có nhiều nguyên nhân gây ra như nội tiết, vi khuẩn, kích ứng v.v.. trước tiên xác định nguyên nhân gây mụn của bạn.

Tôi đang bị mụn thì có thể sử dụng sản phẩm để dưỡng da không? xài bao lâu có hiệu quả ?
TRẢ LỜI : Chào bạn! mụn có nhiều nguyên nhân gây ra như nội tiết, vi khuẩn, kích ứng v.v.. trước tiên xác định nguyên nhân gây mụn của bạn.

Tôi đang bị mụn thì có thể sử dụng sản phẩm để dưỡng da không? xài bao lâu có hiệu quả ?
TRẢ LỜI : Chào bạn! mụn có nhiều nguyên nhân gây ra như nội tiết, vi khuẩn, kích ứng v.v.. trước tiên xác định nguyên nhân gây mụn của bạn.

Tôi đang bị mụn thì có thể sử dụng sản phẩm để dưỡng da không? xài bao lâu có hiệu quả ?
TRẢ LỜI : Chào bạn! mụn có nhiều nguyên nhân gây ra như nội tiết, vi khuẩn, kích ứng v.v.. trước tiên xác định nguyên nhân gây mụn của bạn.

 Facebook
 Box Chat
 Gọi điện